آرشیو

کتاب سه دهه رقابت و تحول در بلوچستان pdf

کتاب سه دهه رقابت و تحول در بلوچستان pdf

نوامبر 12, 2023

کتاب سه دهه رقابت و تحول در بلوچستان: روایاتی از اسناد انگلیسی بین ۱۹۰۰ تا ۱۹۳۳ است و نویسنده آن هوشنگ نورائی (ایوب حسین بر) است.  این کتاب به چهار بخش تقسیم شده است. نویسنده در این بخشها تلاش کرده با استفاده از اسناد انگلیسی که خالی از غلو یا روایت هایی از نکاه استعمارگران […]

سردارانی که دغل دوستان گرد شیرینی بودند

سردارانی که دغل دوستان گرد شیرینی بودند

نوامبر 6, 2023

در هنگامیکه لشکریان گجر با همه مهمات جنگی و هواپیماها و بی سیم که توسط انگلیس برای سپاه ایران جهت حمله به بلوچستان تهیه شده بود و با هدایت و دستور مستقیم فرماندهان انگلیس به بلوچستان حمله نمودند ، لگورهای بلوچ از یکسو با تبلیغ دروغین در باره قدرت و تجهیزات شکست ناپذیر قوای دشمن […]

آنان که همیشه باید در حافظه ها محفوظ بمانند !

آنان که همیشه باید در حافظه ها محفوظ بمانند !

نوامبر 5, 2023

در تاریخ همه ملل هستند روزهای درخشان و افتخار آفرینی که مردم آن ملت ها توانسته اند با همفکری ، شهامت و آگاهی خود و افکار و اعمال دلاور مردان و شیر زنان آن سرزمین کارنامه درخشانی برای مردمان سرزمین خود رقم بزنند . روزهایی که باعث اتکا بنفس و همبستگی بیشتر آن ملل و […]