آرشیو

شیوه پذیرش یک دولت جدید در جامعه بین الملل چگونه است؟

شیوه پذیرش یک دولت جدید در جامعه بین الملل چگونه است؟

آوریل 30, 2022

جهان از آغاز زندگی اجتماعی انسانها همواره در حال تغییر و تحولات سیاسی گوناگون بوده است، “قدرت سیاسی” قوی ترین عامل تحولات سیاسی ، اجتماعی اقتصادی، مرزی و … در جهان بوده است. انسان فطرتا میل به قدرت نمایی دارد، و قانون نانوشته ” هرکه زورش بیش سهمش بیشتر ” همیشه در جوامع بشری اجرا […]

ما برای چه از دولت ملی میگوییم؟ دولت ملی چیست و چرا مهم است؟

ما برای چه از دولت ملی میگوییم؟ دولت ملی چیست و چرا مهم است؟

مارس 16, 2022

بلوچستان غربی تا قبل از ناصرالدین شاه قاجار مستقل و پیش از پهلوی ها خودمختار بود؛ یعنی تا قبل از پهلوی ها دولت ملی بلوچستان در دست خود ملت بلوچ بود. بعد از آن در دوره پهلوی پس از یورش وی و قتل بسیاری از بلوچها اداره بلوچستان از بلوچها گرفته و به تهران واگذار […]

منافع شخصی یا منافع ملی؟

منافع شخصی یا منافع ملی؟

مارس 10, 2022

هر انسانی ذاتا به دنبال منافع خود است، اما وقتی ازدواج می‌کند منافع همسر و فرزندان خود را هم در نظر می‌گیرد.در کنار اینها آنهایی که وجدان بیدارتری دارند منافع نزدیکان و قوم خود را هم در نظر میگیرند و همگان چنین فردی را تحسین می‌کنند. در حد مدافع قومی افراد بیدار بسیاری داریم اما […]

جمهوری اسلامی را از ذهنت پاک کن!

جمهوری اسلامی را از ذهنت پاک کن!

فوریه 12, 2022

قوانین استعمارگران در طول تاریخ یکسان بوده؛ آنها همواره اذهان مردم را هدف خود قرار داده‌اند.ملتی که ذهنش اسیر شد و بردگی را پذیرفت برای آزادی تلاشی نخواهد کرد.هریت زن آزادی خواه سیاهپوست که بردگان را از آمریکا فراری میداد بزرگترین چالش خود را فهماندن این موضوع به بردگان بیان میدارد که شما را خدا […]

شماری از ترفندهای رژیم در رابطه با تقسیم بلوچستان!

شماری از ترفندهای رژیم در رابطه با تقسیم بلوچستان!

فوریه 3, 2022

بلندگوهای تبلیغاتی رژیم برای تقسیم مجدد سرزمین بلوچستان ترفندهای گوناگون و هیاهویی براه انداخته اند که بوسیله تئوریسین های گجر برنامه ریزی شده اند. دقت کنیم!از یک طرف فرد دهن دریده ای مثل دهمرده نه تنها برای تقسیم بلوچستان قسم می خورد بلکه با نام بلوچستان هم مشکل دارد!یکی دیگر جار می زند اگر بلوچستان […]

ملت آواره و ملت پیروز

ملت آواره و ملت پیروز

ژانویه 29, 2022

ملت های زیادی در عمق تاریخ زیسته اند که دیگر وجود ندارند، عامل اساسی که ملتهایی را ساخته و ملتهایی را از بین برده «سرخوردگی و قبول شکست» و یا «امید و مبارزه» بوده است. ملتهایی که وقتی مورد هجمه قرار گرفتند منتظر منجی ماندند اکنون از روی صحنه روزگار هم حذف شده اند، «منجی […]