آرشیو

روز جهانی زن گرامی باد!

روز جهانی زن گرامی باد!

مارس 8, 2022

هشتم ماه مارس روز جهانی زن است. زنان و دختران بلوچستان  سمبل های مهر و محبت و  استقامت تحت ستم های چندگانه حکام تاریک اندیش و رژیم ایدئولوژیک ولی فقیه هستند. زنان در جامعه بلوچستان از نظر تاریخی مقام و منزلتی خاص داشته اند.  بلوچستان زنانی پرورش داده است که همانند بانڑی، هانی، گوهر،  میرم هاتون،  […]

بیانیه حزب بلوچستانء راجی تپاکی در رابطه با بزرگداشت روز جهانی زن

بیانیه حزب بلوچستانء راجی تپاکی در رابطه با بزرگداشت روز جهانی زن

مارس 8, 2022

حزب بلوچستانء راجی تپاکی در رابطه با بزرگداشت روز جهانی زن بیانیه ای صادر کرد. به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ مصادف با ۸ مارس، حزب بلوچستانء راجی تپاکی در رابطه با گرامیداشت روز جهانی زن بیانیه صادر کرد. در بیانیه حزب بلوچستانء راجی تپاکی آمده است: “هشتم ماه مارس روز جهانی زن […]

‌گرامی باد روز جهانی زن

‌گرامی باد روز جهانی زن

مارس 6, 2021

هشتم مارس روز جهانی زن است. زنان و دختران بلوچستان سمبل های مهر و محبت و استقامت تحت ستم های چندگانه حکام تاریک اندیش و رژیم ایدئولوژیک ولی فقیه هستند . زنان در جامعه بلوچستان از نظر تاریخی مقام و منزلتی خاص داشته اند. بلوچستان زنانی پرورش داده است که همانند بانڑی، هانی، گوهر، میرم […]