آرشیو

فرمانفرما: «بم سرحد بلوچستان است»

فرمانفرما: «بم سرحد بلوچستان است»

دسامبر 1, 2023

فیروز میرزا فرمانفرما فرزند عباس میرزا، نایب السـلطنه و نوه فتحعلی شاه قاجار در سال 1233 ق/ است.  وی در دوره میان سالی پس از اینکه بلوچستان با حمایت انگلیس به کنترل قاجاریه در آمده بود مشخصا در دوره ناصر الدین شاه قاجار، سفری حکومتی به  این منطقه داشت. وی در صفحه ۵۳ کتابش سفرنامه […]

کتاب جغرافیا و تاریخ بلوچستان نوشته۱۸۷۲ میلادی

کتاب جغرافیا و تاریخ بلوچستان نوشته۱۸۷۲ میلادی

دسامبر 1, 2023

کتاب جغرافیا و تاریخ بلوچستان (مولف مجهول) که در سال ۱۲۸۹ قمری  برابر با  1872 میلادی نوشته شده است. این کتاب یک سال بعد از ایجاد مرز گلد اسمیت  و رسمیت یافتن سلطه قاجاریه بر بخش غربی بلوچستان نوشته شده است و به نظر میرسد که مولف ایرانی و از قاجاریه بوده است. این کتاب […]

کتاب سفرنامه بلوچستان علاءالملک؛ اشاراتی در عملکرد آزادیخواهان بلوچ علیه انگلیس و قاجاریه 

کتاب سفرنامه بلوچستان علاءالملک؛ اشاراتی در عملکرد آزادیخواهان بلوچ علیه انگلیس و قاجاریه 

دسامبر 1, 2023

علاالملک (سید محمود دیبا) متولد تبریز در اوایل قرن ۲۰ میلادی در دوره قاجاریه پس از سفارت ترکیه، به حکومت کرمان رسید. در همین دوره سال ۱۹۰۱ در مقام حاکم کرمان و بلوچستان سفری به بلوچستان رفت و آن را نوشت و اکنون این کتاب به نام «سفرنامه بلوچستان» شناخته میشود. ظاهرا این رویه آن […]