آرشیو

اگر می‌خواهید مبارزه کنید

اگر می‌خواهید مبارزه کنید

فوریه 3, 2022

اگر می خواهید مبارزه کنید با آدم‌هایی که به سکوت و تحمل ستم عادت کرده اند مشوره نکنید. چرا که چنین افرادی جز تجربه ترس نداشته‌اند و ترساندن شما نتیجه حرفهای آنان خواهد بود. نسل امروز نباید خود را اسیر اما و اگر و حبس در زندان فکر ترسوها کند.نسل جوان امروز همه چیز را […]

تو! بله تو

تو! بله تو

ژانویه 28, 2022

برای شکست استعمار و احیای دولت ملی بلوچستان، بعنوان یک بلوچ چه کرده‌ای؟ پس از آنکه قبول کردی که ملت بلوچ یک ملت تاریخی است اما تحت سلطه استعمار و باید از این سلطه ستمگران خود، ملت و سرزمینت را نجات دهی باید گامی برداری. آیا تا حال توانسته ای گامی برداری؟آیا برای تقویت مبارزات […]

چرا ولایتمداران پیگیر موضوع توهین دهمرده به پیامبر و اهلبیت نیستند؟

چرا ولایتمداران پیگیر موضوع توهین دهمرده به پیامبر و اهلبیت نیستند؟

ژانویه 27, 2022

دهمرده که در روز جمعه با نقد ابراهیم رئیسی او و دولتمردانش را دروغگو خوانده بود در ادامه لعن فرستاده به جد و آبای دروغگو. آنگونه که ابراهیم رئیسی خود را سید حسینی معرفی میکند پس جد او حسین، علی و پیامبر می‌باشند و لعن کردن اهلبیت اهانت به مقدسات است که جرمش در قانون […]

عواقب جمله “من سیاسی نیستم “

عواقب جمله “من سیاسی نیستم “

ژانویه 27, 2022

«من سیاسی نیستم» جمله‌ی فریبکارانه‌ی است که جز ساخته و پرداخته‌‌ی حکام استعمارگر نمی‌تواند باشد. این نیرنگی ست تا به مردم بگوید شما نمی‌دانید، شما نمی‌فهمید تا مردم از دانش و آگاهی به امور خود دور بمانند و آنان در این غفلت گسترده خون مردم را بمکند و از آنان بردگانی مطیع بسازند چرا که […]

اعدام و گلوله‌باران جوانان بلوچ شدت گرفته است!

اعدام و گلوله‌باران جوانان بلوچ شدت گرفته است!

ژانویه 25, 2022

گسترش مبارزات ملی بلوچستان ترس بر جان رژیم ستمگر آخوندی انداخته و راه متوقف کردن مزاران بلوچ را در ایجاد ترس با اعدام و کشتار می‌بینند؛ سیاستی که هرگز جواب نخواهد داد. تا قبل از رفسنجانی به همین شیوه با مزاران بلوچ که در جنگ با رژیم بودند برخورد می‌شد اما رفسنجانی تغییر استراتژی در […]

رضا پالانی سوادکوهی چه کرد؟

رضا پالانی سوادکوهی چه کرد؟

ژانویه 25, 2022

به حکومت قاجار بر ممالک محروسه پایان داد. ۲_ غرب‌گرایی را رواج و دستور به کشف حجاب و پوشیدن لباس های غربی به مردان داد. ۳_ نام پرشیا را به ایران تغییر داد تا صاحب هویت آریایی شود. ۴_دستور به سرقت اسامی آریانا داد. الف)نام رشته کوه دماوند را به البرز تغییر داد که نام […]