آرشیو

عواقب جمله “من سیاسی نیستم “

عواقب جمله “من سیاسی نیستم “

ژانویه 27, 2022

«من سیاسی نیستم» جمله‌ی فریبکارانه‌ی است که جز ساخته و پرداخته‌‌ی حکام استعمارگر نمی‌تواند باشد. این نیرنگی ست تا به مردم بگوید شما نمی‌دانید، شما نمی‌فهمید تا مردم از دانش و آگاهی به امور خود دور بمانند و آنان در این غفلت گسترده خون مردم را بمکند و از آنان بردگانی مطیع بسازند چرا که […]

از “حق آبه” مردم رودبار زمین دفاع می کنیم!

از “حق آبه” مردم رودبار زمین دفاع می کنیم!

دسامبر 29, 2020

رژیم جمهوری اسلامی ایران با اعمال سیاستهای تبعیض گرایانه و ضدبشری بطرز بیسابقه ای عرصه زندگی را بر میلیونها بلوچ در سراسر بلوچستان تنگ کرده است. علاوه بر این محیط زیست و همچنین شرایط زیست محیطی را در کل منطقه به خطر انداخته است. ایجاد مشکل بی آبی در جنوب بلوچستان و کارشکنی در آبرسانی […]

سیاست جمهوری اسلامی ایران در چهل و چند سال گذشته در بلوچستان

دسامبر 12, 2020

( کریم بلوچ – تهل) 1- فریب ، تزویر و اختلاف افکنی . بنام دین عده ای و یا اکثر ملاهای بلوچ را فریفت و برای چند صباحی برای خود زمان خرید تا در بلوچستان جای پایی برای خود بیابد و در زمان فوق مانع بلوچها برای بستر سازی ( مصادره اسلحه ها و خلع […]