آرشیو

کتاب جنگ نامه؛ تحفة النصیر PDF در وصف امیر شاه میر نصیرخان نوری شاهنشاه بلوچستان

کتاب جنگ نامه؛ تحفة النصیر PDF در وصف امیر شاه میر نصیرخان نوری شاهنشاه بلوچستان

دسامبر 11, 2023

مصنف کتاب علامه قاضی نورمحمد گنجابوی همدوره و از اراکین دینی دربار و شاعر مصاحب امیر نصیرخان نوری (۱۷۴۹م تا ۱۷۹۴ میلادی؛ شاهنشاه بلوچستان) بود. بخشی از ابتدای کتاب: در دعا و ثنا حضرت امارت فلک پائگاه امیر نصیر خان حاکم بلوچستان غالب جنگ بهادر بلوچ و براهوئی احمدزئی گوید: الهی بحقیت که خان بلوچ […]

شهادت فرمانده اعظم ارتش میردوست محمد خان در جنگ با پهلوی اول

شهادت فرمانده اعظم ارتش میردوست محمد خان در جنگ با پهلوی اول

نوامبر 10, 2023

یادی از مزار براهیم خان اعظم خان و دیگر فرماندهان و سرمچاران بلوچ! روز هیجده آبانماه سپاه رضا خان با همه تجهیزات و سلاحهای ثقیله نیروهایش را به سوی قلعه دزک فرستاد . همچنین در همین روزسردار جمه خان و سردار جیئند خان را به دزک جهت مذاکره با علیمحمد خان فرستاد و برایش چند […]

امیر بهرام خان باران زهی؛ شاه جهان، ستاره ای بی بدیل در تاریخ بلوچستان

امیر بهرام خان باران زهی؛ شاه جهان، ستاره ای بی بدیل در تاریخ بلوچستان

نوامبر 5, 2023

امیر بهرام خان باران زهی با لقب «شاه جهان» مردی برای همه فصول و ستاره ای بی بدیل در آسمان بلوچستان و یعقوب لیث صفاری قرن ۲۰ میلادی بود. در دوره شکلگیری اعتراضات مشروطه در تهران و سربرآوردن قیامها از مناطق مختلف ایران آن دوره، ستاره اقبال بهرام خان بارکزهی در حال طلوع بود. در […]