چرا قاتلان کودکان و نوجوانان بلوچ مجازات نمی شوند ؟

چرا قاتلان کودکان و نوجوانان بلوچ مجازات نمی شوند ؟

( ✍️محمد کریم بلوچ)

کشتن انسان یا قتل سنگین ترین جرم است۰با قتل یک انسان حق حیات وی سلب می شود و غیر قابل جبران است۰

قتل جنایتی است غیر قانونی وضدانسانی که حق طبیعی حیات را پایمال می کند۰جرم قتل و مجازات مجرم در قوانین اساسی کشورهای دنیا من جمله ایرانِ پس مانده قید شده است۰

در کشور ایران به قتل رساندن روزمره انسانها بوسیله سپاه مافیایی ، باندهای جنایتکار و مزدوران خارجی ( هزاره های افراطی، شیعه های عراقی و سوری وابسته به فرقه حاکم) سیستماتیک …

Read More »