قتل عام مردان روستای کلابید ( قلعه بید) بوسیله قشون رژیم آخوندی

قتل عام مردان روستای کلابید ( قلعه بید) بوسیله قشون رژیم آخوندی

لیست شهدای کلابید حکایت از قتل عام 59 تن از مردان آنجا به دست نیروهای امنیتی و سپاهی دشمن دارد.لازم به ذکر است که برخی از افراد جان باخته از اعضای یک خانواده هستند.

1- خلیل شه بخش فرزند نظر2- عبدالرحمان شه بخش فرزند دادخدا3- آقا محمد فرزند چنگیز4- حاج اسماعیل شه بخش فرزند حاج رحمت5- رحمت الله شه بخش فرزند علیم خان6- شهداد شه بخش فرزند شاه نظر7- قاسم شه بخش فرزند هیبت8- الله یار شه بخش فرزند علیم خان9- عیسی شه بخش فرزند عبدالکریم10- …

Read More »