بیانیه حزب آزاد کردستان از قیام ملت بلوچ

بیانیه حزب آزاد کردستان از قیام ملت بلوچ

حزب آزاد کردستان: «از قیام ملت بلوچ علیه دولت اشغالگر فارس حمایت میكنیم.»

حزب آزاد کردستان با انتشار بیانیه ای از قیام ملت بلوچ در اعتراض به کشتار سوخت بران بلوچ توسط سپاه پاسداران حمایت خود را اعلام کرد.

متن بیانیه حزب آزاد کردستان به شرح زیر است:

«بدنبال تیراندازی مستقیم نیروھای سپاه پاسداران دولت اشغالگر ایران، بسوی انبوھی از “سوخت بران“ زحمتكش بلوچ در منطقه مرزی سراوان كه به كشته و زخمی شدن ده ھا تن از آنھا انجامید؛ فرزندان دلیر بلوچ در شھرستان سراوان و برخی …

Read More »