آرشیو

اهمیت نماد در مبارزه

اهمیت نماد در مبارزه

فوریه 6, 2023

استفاده از نماد بلوچستان نشان فکر انقلابی و خواسته شما برای تغییر بزرگ است با تحلیل جامعه شناختی میتوان به معنا، مفهوم، نقش، جایگاه و کاربرد نمادها در زندگی پی برد. زندگی اجتماعی بشر بدون نماد و نشانه، امکان تداوم ندارد. به طورکلی، عرصه ای از زندگی بشر را نمی توان سراغ گرفت که نمادین […]

پرچم ملی بلوچستان!

پرچم ملی بلوچستان!

ژانویه 26, 2022

بعد از گذشت ۱۵۰ سال از سیطره دولتهای استعمارگر هنوز هم بلوچها نتوانسته اند دولتی مستقل داشته باشند اما سالهاست که مبارزات شروع شده و امید می‌رود که در طول دهه پیش رو اتفاقاتی رخ دهد که منجر به شکل گیری کشوری مستقل بنام بلوچستان شود. بنابر نیاز در طول مبارزات مردمی در تمامی مناطق […]

احزاب و سازماندهی مبارزات ملی بلوچستان

احزاب و سازماندهی مبارزات ملی بلوچستان

آگوست 17, 2020

جامعه از افراد تشکیل شده که افکار و آراء متعدد فردی دارند، بسیاری از مردمان یک جامعه از نظر فکری به یکدیگر نزدیک اند احزاب محل تلاقی این افراد اند. احزاب همچنین با سازماندهی فکری و عملی جامعه قدرت سیاسی را به دست می گیرند تا بتوانند از این طریق برنامه های ارائه نموده را […]