آرشیو

استعمارگران به هر نامی و در هر لباسی رحم ندارند (کمبر بلوچ)

استعمارگران به هر نامی و در هر لباسی رحم ندارند (کمبر بلوچ)

جولای 17, 2022

فرانسه یکی از کشورهای استعمارگر بود که سرزمین هایی از آفریقا را تحت سلطه خود داشت.گرچه مردم فرانسه اکنون اعلامیه حقوق بشر را قبول کرده اند اما در چند دهه قبل دولت و سربازان فرانسوی مرتکب جنایات بیشماری شده اند.هنوز در فرانسه موزه ای از هزاران سرهای بریده مبارزان الجزایر و … وجود دارد. آنچه […]

سازماندهی هدفمند و انسجام مبارزات ملی چاره کار است! (کریم بلوچ)

سازماندهی هدفمند و انسجام مبارزات ملی چاره کار است! (کریم بلوچ)

جولای 12, 2022

سرزمین بلوچستان و ملت قهرمان بلوچ، هم اکنون یکی از خونین‌ترین مراحل تاریخ خود را از سر می گذرانند.سرکوب و کشتار گسترده، تبعیض‌های چندگانه و اجحافات غیرقابل تحمل، شرایط زندگی میلیونها بلوچ را بغرنج کرده است. ماموران حکومت غیربومی، مجهز به تسلیحات مدرن، جنگی نابرابر را برای غصب کامل و همیشگی سرزمین اجدادی بلوچ به […]

بلوچستان نیازمند بیداری ومبارزه زنان بلوچ است (بانری بلوچ)

بلوچستان نیازمند بیداری ومبارزه زنان بلوچ است (بانری بلوچ)

جولای 9, 2022

مبارزه یک ملت در برابر استعمارگران سرزمین شان رسالت همگانی است، تمام طیف های اجتماعی اعم از زن و مرد نیاز است دوشادوش هم به آن بپردازند در فصل مبارزه بلوچستان، از هر نقطه زنان و مردان بزرگ و فداکار باید برخيزند و برای کوتاه کردن دست بیگانگان از سرزمین شان تلاش کنند. در مسیر […]

زاویه نگاهمان را عوض کنیم!

زاویه نگاهمان را عوض کنیم!

آوریل 28, 2022

محرومیت جاشک مملکت بلوچستان و روستاهای ما حولش را در نظر بگیرید این منطقه به گونه ای است که برخی روستاها ۴۰ درصد مردمش هیچ خدماتی ندارند چون شناسنامه ندارند! مدرسه ندارند، آب ندارند، برق ندارند، زندگی ندارند و فقط به سختی توانسته اند زنده بمانند. این‌ در‌حالی است که جاسک در‌دوره پهلوی به نام […]

آیا بسیاری از  بلوچها باید بمیرند تا اکثریت ملت بلوچ از خواب بیدار شوند؟ (بانلی بلوچ)

آیا بسیاری از بلوچها باید بمیرند تا اکثریت ملت بلوچ از خواب بیدار شوند؟ (بانلی بلوچ)

آوریل 18, 2022

ای ملت بلوچ، زمانی بود که از بلوچ و بلوچستان به غیرت و جوانمردی یاد میشد اما هم اکنون که مردم بلوچ آماج حملات و کشته شدن توسط گجرها قرار گرفته اند تکانی نمی‌خورند!چه زمانی میخواهیم از این خواب غفلت بیدار شویم؟! چه زمانی میخواهیم دربرابر ظلمی که میشود از خود دفاع کنیم ؟ آیا […]