آرشیو

مزاران بلوچستان عید قربان امسال دزآپ را به «عید آگاهی سیاسی ملت بلوچ» تبدیل کردند

مزاران بلوچستان عید قربان امسال دزآپ را به «عید آگاهی سیاسی ملت بلوچ» تبدیل کردند

جولای 10, 2022

ملتی به حقوق حقه خود دست پیدا خواهد کرد که آگاهی سیاسی و جرأت و شجاعت مطالبه حقوق خود را داشته باشد و آزادی و اداره سرزمین بلوچستان توسط نخبگان ملت بلوچ اولین حقی است که ما باید آن را مطالبه و برای بدست آوردن آن وارد میدان شویم. پخش صدها جلد کتاب مسأله بلوچستان […]

نماز عید قربان دزآپ و تلاش مزاران برای آگاهی بخشی سیاسی به مردم

نماز عید قربان دزآپ و تلاش مزاران برای آگاهی بخشی سیاسی به مردم

جولای 10, 2022

جوانان بلوچ با پخش صدها جلد کتاب «مسأله بلوچستان» که در آن مشکلات ملت بلوچ و علل و دلایل آن بررسی و راهکارهای مناسب ارایه شده است نشان دادند که به دنبال تغییر بزرگی به نفع ملت بلوچ هستند. بالا رفتن آگاهی سیاسی مردم و بیداری و حق خواهی است که میتواند ملت بلوچ را […]

توزیع صدها جلد کتاب «مساله بلوچستان» توسط مزاران حزب بلوچستان راجی تپاکی در بمپور

توزیع صدها جلد کتاب «مساله بلوچستان» توسط مزاران حزب بلوچستان راجی تپاکی در بمپور

آوریل 5, 2022

کتاب «مساله بلوچستان» ریشه مشکلات بلوچستان را در پنج نکته و‌ اصل مهم ریشه یابی کرده و‌ راه حل دقیق و درست و منطقی ارائه میکند. مزاران بلوچ با چاپ و انتشار این کتاب قصد آگاهی بیش از پیش ملت بلوچ علاوه بر فضای مجازی، در دنیای حقیقی را نیز دارند. مزاران بلوچ با عشق […]