آرشیو

سکوت و مرگ بیشتر! (ماه جبین بلوچ)

سکوت و مرگ بیشتر! (ماه جبین بلوچ)

جولای 31, 2022

دهه ها سکوت و پرده های ظلمت و ستم، ملت بلوچ را به عمق فقر و محرومیت فرو برده است. فرقیست بین مردن برای آزادی و بقا و مردن برای هیچ و در بردگی!بلوچ واقعی آنان بوده اند که برای خاک و هویت و سرزمین و عزت خویش در طول تاریخ کهن بلوچستان، مبارزه کرده […]

برای آزادی باید سکوت را شکست… (سمی بلوچ)

برای آزادی باید سکوت را شکست… (سمی بلوچ)

می 28, 2022

سکوت کننده گان در برابر ظلم، شریک ظالمان عصرشان بوده اند. وقتی سر و چشم و کمر خم کنیم در برابر جنایات، دیگر رخسار آزادی را نخواهیم دید.دیدگانمان از خون های ریخته شده و بدن های آویزان شده از چوبه اعدام و گلوله های شلیک شده به سمت بیگناهان، تار میشود. اینک سر و چشمهایمان […]

کسانی که در برابر ظلم خامنه ای سکوت کرده اند بخوانند (امیر بلوچ)

کسانی که در برابر ظلم خامنه ای سکوت کرده اند بخوانند (امیر بلوچ)

آوریل 23, 2022

مطالعه سیره بزرگمردان و علمای قرون گذشته مملو از استقامت و پایداری در برابر ظالمان و مستبدان است و شاید این حدیث آنها را در این راه یاری کرده است “قال رسول الله صلی الله علیه و سلم”«و من أتى السلطانَ افتُتِنَ▫️التخريج : أخرجه أبو داود (2859)«وهرکس به دربار سلاطین رفت و آمد داشته باشد […]