بیانیه‌ حمایتی حزب مرکزی آذربایجان از ملت مظلوم بلوچستان

بیانیه‌ حمایتی حزب مرکزی آذربایجان از ملت مظلوم بلوچستان

حزب مرکزی آذربایجان در حمایت از قیام ملت مظلوم بلوچستان بیانیه صادر کرد.

حزب مرکزی آذربایجان ضمن حمایت از قیام ملت بلوچ در بلوچستان، کشتار سوخت بران بلوچ توسط سپاه پاسداران را نیز محکوم کرد.

متن کامل بیانیه حزب مرکزی آذربایجان به شرح زیر است:

«ملت قهرمان بلوچستان سالهاست که از جانب حاکمیت مرکزگرای تهران، بسان سایر ملل رنج‌دیده ساکن ایران مورد ظلم و تعدی قرار گرفته و تعمداً از رشد و بالندگی متناسب با شأن تاریخیشان باز مانده اند.»

«افزون براین، حاکمیت شعوبی تهران، با هژمونی غیر انسانی …

Read More »