آرشیو

تو! بله تو

تو! بله تو

ژانویه 28, 2022

برای شکست استعمار و احیای دولت ملی بلوچستان، بعنوان یک بلوچ چه کرده‌ای؟ پس از آنکه قبول کردی که ملت بلوچ یک ملت تاریخی است اما تحت سلطه استعمار و باید از این سلطه ستمگران خود، ملت و سرزمینت را نجات دهی باید گامی برداری. آیا تا حال توانسته ای گامی برداری؟آیا برای تقویت مبارزات […]

عواقب جمله “من سیاسی نیستم “

عواقب جمله “من سیاسی نیستم “

ژانویه 27, 2022

«من سیاسی نیستم» جمله‌ی فریبکارانه‌ی است که جز ساخته و پرداخته‌‌ی حکام استعمارگر نمی‌تواند باشد. این نیرنگی ست تا به مردم بگوید شما نمی‌دانید، شما نمی‌فهمید تا مردم از دانش و آگاهی به امور خود دور بمانند و آنان در این غفلت گسترده خون مردم را بمکند و از آنان بردگانی مطیع بسازند چرا که […]

اعدام و گلوله‌باران جوانان بلوچ شدت گرفته است!

اعدام و گلوله‌باران جوانان بلوچ شدت گرفته است!

ژانویه 25, 2022

گسترش مبارزات ملی بلوچستان ترس بر جان رژیم ستمگر آخوندی انداخته و راه متوقف کردن مزاران بلوچ را در ایجاد ترس با اعدام و کشتار می‌بینند؛ سیاستی که هرگز جواب نخواهد داد. تا قبل از رفسنجانی به همین شیوه با مزاران بلوچ که در جنگ با رژیم بودند برخورد می‌شد اما رفسنجانی تغییر استراتژی در […]

نام دیگر استعمار ذلت است

نام دیگر استعمار ذلت است

ژانویه 23, 2022

بربادی یک مُلک، نابودی یک ملت همانا زندگی کردن در زیر یوغ استعمار می باشد، در شرایط کنونی هیچ بلوچی در بلوچستان زندگی ایده آل و خوبی را سپری نمی کند. هر بلوچی مکلف و مجبور است تا ریشه اصلی این بدبختی که استعمار در زیر سلطه حکومت ظالم آخوندی می باشد را درک کند.امروزه […]

چرا فقط مدیران بلوچ به اتهام فساد اداری بازداشت میشوند؟!

چرا فقط مدیران بلوچ به اتهام فساد اداری بازداشت میشوند؟!

ژانویه 23, 2022

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز ۳ بهمن ماه ۱۴۰۰، عبدالرحیم کردی مدیر عامل منطقه آزاد #چابهار توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. در گزارش روابط عمومی سازمان اطلاعات سپاه بلوچستان و سیستان آمده که در پی گزارشات متعدد واصله از سوی شهروندان این استان، رسیدگی به پرونده شکایات و […]