آرشیو

چهارمین برنامه تپاکی گفتگو با اسلان سلطانی

چهارمین برنامه تپاکی گفتگو با اسلان سلطانی

نوامبر 15, 2020

گفتگوی کامل tavaartv با حزب مرکزی آذربایجان جناب اسلان سلطانی را از این لینک مشاهده کنید: هدف از این برنامه ها افزایش آگاهی سیاسی ملت بلوچ نسبت به ملل دیگر و فعالیت های موجود، سوابق و تجربیات است. مهیم سرخوش: روابط خارجه حزب‌ بلوچستان٬ راجی تپاکی

جلسات تپاکی

جلسات تپاکی

نوامبر 8, 2020

جلساتی تحت نام «تپاکی» هر هفته با حضور یکی از احزاب سیاسی برگزار میشود. هدف افزایش آگاهی سیاسی و معرفی احزاب سیاسی ملت های دیگر به ملت بلوچ است. این برنامه تلویزیونی جمعه ها بر روی آنتن شبکه های اجتماعی میرود. ساعت نشست تپاکی: 21:30 به وقت دزاپ «زاهدان» و 19 به وقت‌ اروپای ‌مرکزی […]

گفتگوی اختصاصی رصد بلوچستان با مسئول روابط خارجه حزب بلوچستانِ راجی تپاکی

گفتگوی اختصاصی رصد بلوچستان با مسئول روابط خارجه حزب بلوچستانِ راجی تپاکی

سپتامبر 28, 2020

رصد بلوچستان در گفتگوی اختصاصی با مسئول روابط خارجه حزب بلوچستانء راجی تپاکی از فعالیت های این حزب و برنامه پیش رو در معرفی احزاب سیاسی ملت های دیگر به ملت بلوچ پرسید. رصد بلوچستان_ اخیرا حزب بلوچستان راجی تپاکی اطلاعیه ای در‌خصوص برگزاری نشست هایی آنلاین با احزاب سیاسی منتشر کرد ، از این […]