آرشیو

پیام شما

پیام شما

ژانویه 19, 2022

اشخاص که از جهاد برای وطن ممانعت میکنند و بخاطر مسائل دنیوی، دنیا و آخرت خود را نابود میکنند هرگز با کسانی که جان مال و خانواده خود را به خطر می اندازند قابل قیاس نیستند؛ ترس را مانع مبارزات حق طلبانه خود نکنید. جهاد در اسلام از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا پیامبر و […]

کشتار انتقام جویانه اسرای بلوچ همچنان ادامه دارد.

کشتار انتقام جویانه اسرای بلوچ همچنان ادامه دارد.

ژانویه 18, 2022

استعمارگران گجر همیشه شماری از جوانان بلوچ را که به اسارت می گیرند به زندان دزآپ و شهرهای دیگر منتقل می کنند تا فقط بخاطر انتقام جویی آنان را تیرباران یا حلق آویز  کنند. بدنبال جنگ حماسی مزار ملک سمالزهی در دشت سِمسور  و مزار غلام سمالزهی در کورین استعمارگران گجر چندین جوان اسیر بلوچ […]

با سرنگونی جمهوری اسلامی قراردادهای استعماری با چین و روس را باطل کنیم!

با سرنگونی جمهوری اسلامی قراردادهای استعماری با چین و روس را باطل کنیم!

مارس 27, 2021

جمهوری اسلامی ایران و در راس آن علی خامنه ای دهها میلیون انسان را برای پیشبرد اهداف فرقه ای خود به اسارت گرفته و سد راه زندگی آنها شده است. مافیای بیت رهبری نه تنها مسیر پیشرفت و تعالی مردم تحت ستم را کاملا متوقف کرده بلکه به سرمایه های ملی بلوچ، کرد، عرب، ترکمن، […]