آرشیو

امپراتوری کوروش مایه مباهات یا سبب بدنامی؟!

امپراتوری کوروش مایه مباهات یا سبب بدنامی؟!

فوریه 15, 2023

بنظر شما کوروش در اشغال کشورها برای برپایی امپراتوری خود، خون چند میلیون نفر را بر زمین ریخته است؟آیا ظلم پادشاهان و تاریخ امپراتوری هایی که بر خون انسان ها ساخته شده در دنیای امروز میتواند مایه افتخار و مباهات باشد؟آیا مردم آلمان امروز از اشغال کشورهای اروپایی توسط هیتلر احساس افتخار دارند؟پس چرا فارس […]

تاریخچه مبارزات رضا پهلوی؛ بخشی از مشکل یا بخشی از راه‌حل؟!

تاریخچه مبارزات رضا پهلوی؛ بخشی از مشکل یا بخشی از راه‌حل؟!

فوریه 15, 2023

جناب پهلوی زمینی نیست که زیر پا نگذاشته باشد، نیازموده باشد یا روی آن کاری نکرده باشد؛ در شورای ملی آویزان رفسنجانیستها و خاتمی‌چیان شد و به شکست انجامید؛ در فرشگرد آویزان دفتر تحکیم وحدتی‌ها و انجمن اسلامی دانشگاه تهران شد و باز هم شکست خورد؛ در پروژه ققنوس آویزان شخصیت های آکادمیک و دانشگاهی […]

مردمی که فریب خمینی را خوردند آیا این بار در دام سلطنت‌طلبان خواهند افتاد؟

مردمی که فریب خمینی را خوردند آیا این بار در دام سلطنت‌طلبان خواهند افتاد؟

جولای 12, 2022

مردم ایران که از جنایات پهلوی به تنگ آمده و تصمیم به گذر از نظام شاهنشاهی گرفته بودند، به دام مکاری ظالم‌تر از شاهان پهلوی افتادند و دوره‌ای تلخ و سخت را تجربه کردند. و اما امروز برخی بار دیگر برآنند تا ایران را به آنی برگردانند که چهل و یک سال قبل، مردم پا […]

نظام‌های تک‌حزبی؛ استبداد اقلیت بر اکثریت

نظام‌های تک‌حزبی؛ استبداد اقلیت بر اکثریت

ژوئن 7, 2022

در حکمرانی تک‌حزبی، رقابت سیاسی به معنای واقعی آن صورت نمی‌گیرد. در این نظام، اقلیتی بر اکثریت غلبه پیدا می‌کنند و امکان‌های انتخاب از افراد سلب می‌شود. احزاب نهادهایی هستند که بخشی از خواسته‌های افراد و گروه‌های مختلف را پوشش می‌دهند. از این رو وجود احزاب تا حدودی مطالبات را محقق می‌سازد. تعدد احزاب با […]