نه به قرارداد 25 ساله

نه به قرارداد 25 ساله

پول نویسی هواداران در حمایت از بیانیه حزب «بلوچستان راجی تپاکی»: تنها راه نجات بلوچستان اداره این سرزمین توسط خود ملت بلوچ است، یعنی شکل گیری دولت بلوچستان.

نه به قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین

Read More »