آرشیو

استعمار و پاکسازی قومی مدرن بلوچستان

استعمار و پاکسازی قومی مدرن بلوچستان

ژوئن 16, 2020

▪️استعمار و پاک‌سازی قومی مدرن بلوچستان! ✍حبیب الله سربازی بلوچ در تمام دوران استعمار اروپاییان، دکترین اصلی استعمار آنان بر اساس دو مفهوم «ناکجاآباد» یا «سرزمین بلاصاحب» استوار بود. بر این پایه، تصرف و تملک سرزمین‌های همه قبایل و مردمانی که نمی‌توانستند مالکیت خود را بر سرزمین‌شان به‌طور مکتوب سندیت ببخشند، جایز بود. این امر […]

بهره برداری از معادن و منابع بلوچستان حق کیست؟

بهره برداری از معادن و منابع بلوچستان حق کیست؟

ژوئن 16, 2020

▪️بهره برداری از سواحل بلوچستان و معادن و منابع این سرزمین حق کیست؟( ✍یوسف بلوچ ) سال ۱۳۰۷ شمسی بلوچستان توسط رضاخان میرپنج اشغال و به بهانه‌ی توسعه تجزیه شد؛ قبل از آن تاریخ بلوچستان بصورت کاملا مستقل اداره میشد و هیچگاه بلوچستان جزیی از پادشاهی ایرانیان نبوده است، گرچه برای مدتی تحت اشغال بوده […]

پیام کریم بلوچ به مناسبت اعلام موجودیت حزب بلوچستان راجی تپاکی

پیام کریم بلوچ به مناسبت اعلام موجودیت حزب بلوچستان راجی تپاکی

می 26, 2020

ابتدا میگویم: پیش از این جنبش سهاب در مجموع توانسته است مبارزات چند دهه اخیر بلوچستان را جمعبندی نماید. از مبارزات پراکنده دهه شصت وسپس از هم پاشی آن حرکتها بر بستر سرکوبهای وحشیانه حکومت از یکجانب و از جانب دیگر نبود ارتباطات وسیع با مردم و عدم آشنایی با مبارزات مدنی در آن دوره، […]