آرشیو

سخنرانی نادر کهرزاهی در کنفرانس کانادا و بررسی جنبش ملی بلوچستان از گذشته تا کنون

سخنرانی نادر کهرزاهی در کنفرانس کانادا و بررسی جنبش ملی بلوچستان از گذشته تا کنون

مارس 27, 2023

نادر کهرازهی گوشتانک، کانادا کنفرانس تها، بلوچستانءِ راجی مومنت و زرمبش چه پیسرا تا هنوگین دور سخنرانی نادر کهرزاهی در کنفرانس کانادا و بررسی جنبش ملی بلوچستان از گذشته تا کنون و مبارزات سیاسی ملت بلوچ ۱۸ مارس ۲۰۲۳- ۲۷ اسفند ۱۴۰۱

سخنرانی حبیب الله سربازی در کنفرانس کانادا و بررسی وضعیت سیاسی بلوچستان و دلیل جنبش ماهو بلوچ

سخنرانی حبیب الله سربازی در کنفرانس کانادا و بررسی وضعیت سیاسی بلوچستان و دلیل جنبش ماهو بلوچ

مارس 27, 2023

حبیب الله بلوچ گوشتانک کانادا کنفرانس تها، بلوچستانءِ هنوگیں جاور و ماهو بلوچ زرمبش و آی اے سبب – ۱۸ مارس ۲۰۲۳- ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ سخنرانی حبیب الله سربازی در کنفرانس کانادا و بررسی وضعیت سیاسی بلوچستان و دلیل جنبش ماهو بلوچ – ۱۸ مارس ۲۰۲۳- ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ ………………………………………………………………………………………………………… حبیب الله سربازی: پیامی که […]

کنفرانس «وضعیت سیاسی بلوچستان» در تورنتو کانادا برگزار گردید

کنفرانس «وضعیت سیاسی بلوچستان» در تورنتو کانادا برگزار گردید

مارس 21, 2023

در تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۲۳ برابر با ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ در خصوص وضعیت کنونی اعتراضات بلوچستان و مبارزات ملت بلوچ کنفرانسی در تورنتو کانادا برگزار گردید. جنبش ماهو بلوچ که بخاطر ایستادگی دختر ۱۵ ساله بلوچ شکل گرفت و سپس نیروهای نظامی حکومت خامنه ای دست به کشتار معترضان در زاهدان و خاش زدند باعث […]