آرشیو

آینده کودکان بلوچ چه خواهد شد؟ (مهشان بلوچ)

آینده کودکان بلوچ چه خواهد شد؟ (مهشان بلوچ)

جولای 4, 2022

هر والدینی بهترین ها را برای فرزند دلبندش میخواهدبهترین آینده و بهترین امکانات رفاهی و آسایش رااما افسوس این ها در بلوچستان افسانه ای بیش نیست، افسانه ای که به وقوع نمی پیوندد و جز دست نیافتنی هاست وقتی حاکمی ظالم‌ بر ملتی سلطه داشته و همه توانش را گذاشته تا ذلت و نابودی را […]

تفاوت زندگی کودکان بلوچ و کودکان مناطق گجرنشین

تفاوت زندگی کودکان بلوچ و کودکان مناطق گجرنشین

فوریه 3, 2022

آیا درد و غمی که کودکان سرزمین استعمار زده بلوچستان متحمل می‌شوند برای کودکان و حتی بزرگسالان مناطق مرکزی قابل درک است؟ آنچه که کودکان ما را چنین از حق زندگی و بازی محروم کرده سیاست های استعمارگرانه گجر است و اگر به دنبال راهی برای تغییر این وضعیت میگردید راه اینست:شکست استعمار و احیای […]

اگر حق کودکان بلوچ را همین میدانی  بدان که ذهنی استعمارزده داری!

اگر حق کودکان بلوچ را همین میدانی بدان که ذهنی استعمارزده داری!

ژانویه 29, 2022

کودکان بلوچ بعد از یک قرن حکومت استعمارگران هنوز در مدارس کپری درس میخوانند. وضعیت مدارس اگر این باشد, کیفیت کتب و کیفیت آموزش براحتی قابل تخمین است. آیا با خود اندیشیده اید که چرا وضعیت آموزش و پرورش در بلوچستان چنین است؟ جواب را من به شما می گویم! چون استعمارگران برای دوام تسلط […]