زمان شکستن سکوت و گام نهادند در راه مبارزه فرا رسیده است

زمان شکستن سکوت و گام نهادند در راه مبارزه فرا رسیده است

(✍🏻مهشان بلوچ)

صدرا نارویی غنچه نو شکفته که فقط پنج بهار از عمر او گذشته بود، در تاریخ ۲۰ اردیبشهت ۱۴۰۰ به دست نیروهای غیربومی گجر با تیراندازی به خودروی شان و برخورد گلوله به سر این کودک معصوم او را به شهادت رسانده و تک فرزند خانواده را با بی رحمی و قساوت از آنها گرفتند.

صدرا در آغوش مادرش جان داد.مادری که به یک باره دنیا برایش تیره و تار شده و فریاد می زد ای خدا فرزندم…گریه های دردناک مادرش قلب هر انسان آزاده …

Read More »

کودک کشی تفنگچیان خامنه ای در بلوچستان اِشغالی همچنان اِدامه دارد!

کودک کشی تفنگچیان خامنه ای در بلوچستان اِشغالی همچنان اِدامه دارد!

(✍️ محمد کريم بلوچ)

کودک کشی از جمله جنایات تکاندهنده ماموران اشغالگرگجر و تفنگچیان علی خامنه ای دربلوچستان است۰اتفاقی نیست که کودک کشان گجر مرتضی کوچک، حسنا سه ساله، رویا سارانی، عبدالغفار جدگال، میثم پنج ساله و دهها کودک بلوچ را از ناحیه سر و قلب وحشیانه هدف گلوله قرار داده به شهادت می رسانند۰

کودک کشی یک تاکتیک ضدانسانی و جزئی از جنگ نظامی ـ روانی بیگانگان علیه ملت مقاوم_بلوچ است که از زمان اشغال سرزمین بلوچستان آغاز شده و همچنان ادامه دارد۰ شهید میثم نارویی …

Read More »