نقشه ممالک فارس، افغانستان و بلوچستان

نقشه ممالک فارس، افغانستان و بلوچستان

این نقشه مربوط به سال 1846 م است و توسط کارل فردیناند فایلاند (1782−1847) نقشه کش آلمانی طراحی شده است. و در موسسه جغرافیایی فایمر (اطلس سالیانه زمین و آسمان که مطابق با بهترین نشانه گذاری های ستاره شناسی و طبق آخرین اکتشافات و تحقیقات مهم رسم شده است) منتشر گردید.

این موسسه سال 1804 م تاسیس شد. کار این موسسه طراحی نقشه و کره زمین و کتابهای آمار سالیانه بود. این موسسه به کیفیت بالای کارهای خود معروف بود. كان وايلاند وآدم كريستيان گاسباري وهاينْرِش …

Read More »