جولان کوید دلتا در بلوچستان و اضطراب عمومی !

جولان کوید دلتا در بلوچستان و اضطراب عمومی !
August 6, 2021
79 بازدید

متاسفانه واقعیت های جوامع تحت استعمار کمتر انعکاس خبری می یابند و بلوچستان نیز از این قاعده مستثنی نیست . کوید دلتا در بلوچستان کشتار میکند ، اما فرودگاهها و مرزهای بلوچستان همچنان باز است . کوید نوزده در بلوچستان به خرد و بزرگ رحم نمیکند و در همه شهرها و حتی قریه ها روزانه […]

متاسفانه واقعیت های جوامع تحت استعمار کمتر انعکاس خبری می یابند و بلوچستان نیز از این قاعده مستثنی نیست . کوید دلتا در بلوچستان کشتار میکند ، اما فرودگاهها و مرزهای بلوچستان همچنان باز است .

کوید نوزده در بلوچستان به خرد و بزرگ رحم نمیکند و در همه شهرها و حتی قریه ها روزانه چند نفر را به بستر مرگ میبرد ، اما استعمارگران و وزرا و رئیس جمهورشان و ایادی آنها در بلوچستان اصرار بر نفی حقیقت دارند و آن را « سیاه نمائی » مغرضین مینامند . 

در بلوچستانی که کمتر از نهصد تخت خواب همه تخت های بیمارستانی آن است ، آمار شش هزار تختخواب بیمارستانی ارائه مینمایند ، در بلوچستانی که در دوسوم شهرستانهایش هنوز از بیمارستان و حتی وجود اورژانس خبری نیست ، صحبت از تخت بیمارستانی و مداوای بیماران بیهوده است .

در بلوچستان همان چند بیمارستان موجود در چند شهر فاقد ابتدائی ترین نیازها و وسایل و فاقد پرسنل متخصص درمانی هستند و اکثرا” توسط پزشکان نو آموز بسیجی و سپاهی که دشمنان سرسخت فرهنگ و عقاید و تاریخ مردم بلوچ هستند ، اداره میشوند و خود بخود به کشتارگاه مردم بلوچ معروف شده اند . 

در بلوچستان ابتدائی ترین نیازهای هر انسان از قبیل تامین آب آشامیدنی ، کار و شغل مناسب ، بهداشت و درمان رایگان ، داشتن امنیت ، احترام از سوی دولتمردان و افراد مسلح حاکمیت و … به آرزوهای دست نیافتنی مردم مبدل گشته است ، چرا که بلوچستان سرزمینی تخت خاکمیت استعمارگران جانی و بی فرهنگ است . 

مشکل بلوچ به همینجا ختم نمیشود بلکه در این میان دریوزگانی وجود دارند که از برای لقمه ای خود و ملت بلوچ را هزار باره فروخته و میفروشند . همه ستاد های کرونا گستر انتخاباتی دیروز را بیاد داریم که قفل های مساجد و … را برداشتند و مساجد را به خانه دروغ ، مردم فروشی و فعالیتهای انتخاباتی جلادان حاکم مبدل نمودند ، فاصله های تجویز شده کادر پزشکی جهانیان را زیر پا نهادند و شورای حل و عقد ملاهای شیعه و سنی یا بعبارت دیگر « شورای راهبردی اهل سنت خامنه ای » نیز در روز های پایانی در تنور این انتخابات دمید و به گسترش و همه گیری کرونای کوید دلتا ، به کوید نوزده یاری رساندند و پیش چشم حیرت زده جهانیان جلاد دهها هزار انسان آزاده را « اصلح و پاک وبری از جنایت » دانستند .

ادامه دارد 

کریم بلوچ

برچسب ها
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/partybns.org/public_html/wp-content/themes/dana/inc/template/single/single-post-voice.php on line 74