صاحبان ممالک زرخیر در کمترین سطح توسعه!

صاحبان ممالک زرخیر در کمترین سطح توسعه!
آگوست 6, 2021
174 بازدید

پس از اشغال مناطق ملی نشین توسط رضاخان میرپنج تا حال کمترین توسعه را در این ممالک شاهد بوده ایم. سالهاست که ساکنان این مناطق حتی از آب شرب سالم و آشامیدنی محروم هستند و این تنها گوشه ای از درد و رنج این مردم است. تشریح تبعیض ها و جنایات دو حکومت پهلوی و […]

پس از اشغال مناطق ملی نشین توسط رضاخان میرپنج تا حال کمترین توسعه را در این ممالک شاهد بوده ایم.

سالهاست که ساکنان این مناطق حتی از آب شرب سالم و آشامیدنی محروم هستند و این تنها گوشه ای از درد و رنج این مردم است. تشریح تبعیض ها و جنایات دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی خود کتابی قطور خواهد شد.

نفت و گاز  #الاحواز و #لورستان ، معادن طلای #بلوچستان و دریای آزاد آن چشمان حریص تمرکزگرایان را به خود معطوف کرده اما دریغ از نگاهی انسانی به صاحبان و مالکان اصلی این ممالک  چه رسد به توسعه و…

و بازهم افرادی برآنند که این روند را بعد از سقوط جمهوری اسلامی ادامه دهند، چپاول کرده و غارت کنند و زنجیرهایی محکم‌تر بر پای ملیتها ببندند.

اما این بار ما بپاخاسته ایم تا برای همیشه به سلطه سلطه گران پایان بدهیم و ممالک خود را بدست بگیریم.

حزب راجی تپاکی بلوچستان با برنامه خود برای احیای مملکت بلوچستان طبق مرزهای قبل از سال ۱۳۰۷ شمسی به  میدان آمده تا بار دیگر آزادی و حق حاکمیت ملی را به ارمغان بیاورد.

در زمان قاجار، جغرافیای فعلی به ممالک محروسه قاجار موسوم بود و هر منطقه خودمختار و حاکمیت ملی خود را داشت که با لشکرکشی رضاخان دولتهای محلی از بین رفته و غیربومیان بر ملیتها مسلط شدند.

نظریه احیای مملکت بلوچستان میتواند الگویی برای ملیت‌های دیگر باشد تا برای احیای حاکمیت ملی در ممالک خود مبارزات را منسجم‌تر کرده و امیدها‌ را پررنگتر کنند.

حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی حقی است که برای همه ملتها به رسمیت شناخته شده است و کسی را یارای انکار آن نیست.

این بار از حق خود نخواهیم گذشت.

بالاچ بلوچ

برچسب ها
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/partybns.org/public_html/wp-content/themes/dana/inc/template/single/single-post-voice.php on line 74