گفتگوی مهیم سرخوش در رابطه با قرارداد ۲۵ ساله بین حکومت ایران و چین

گفتگوی مهیم سرخوش در رابطه با قرارداد ۲۵ ساله بین حکومت ایران و چین
ژانویه 19, 2022
42 بازدید

گفتگوی مهیم سرخوش مسئول روابط خارجه جزب بلوچستان راجی تپاکی در برنامه ایران آینده با موضوع قرارداد ۲۵ ساله بین جمهوری اسلامی و چین + تأثیرات آن بر مملکت بلوچستان.

گفتگوی مهیم سرخوش مسئول روابط خارجه جزب بلوچستان راجی تپاکی در برنامه ایران آینده با موضوع قرارداد ۲۵ ساله بین جمهوری اسلامی و چین + تأثیرات آن بر مملکت بلوچستان.

برچسب ها