Wednesday 1 December 2021 - 00:34

بلوچستان دیمروی، وتواجهی وتمستری

خلاصه درباره حزب راجی تپاکی

حزب بلوچستانء راجی تپاکی بر پایه ده سال فعالیت حقوقی و مدنی نهایتا در تاریخ: 19 اردیبهشت 1399 ه.ش اعلام موجودیت کرد.
استراتژی: احیای حاکمیت ملی بلوچستان بر اساس مرزهای تاریخی 1307 شمسی که ملت بلوچ پس از براندازی در رفراندوم آزاد سرنوشت خود را تعیین کند. هر نتیجه ای از رفراندوم که مردم بلوچستان بدان رای داده باشند مورد پذیرش حزب قرار گرفته و برای تحقق آن فعالیت میکند.
حزب باور دارد که برای تحقق حق تعیین سرنوشت، ملت بلوچ می باید به صورت فعالانه ای برای استعمار زدایی از این سرزمین تاریخی مبارزه کرده و حق خود را بستاند.
چشم انداز: زندگی آزادانه ملت بلوچ توام با امنیت و عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و رفاه عمومی

 

آخرین مطالب

روزنامه

آرشیو