بلوچستان دیمروی، وتواجهی وتمستری

خلاصه درباره حزب راجی تپاکی

حزب بلوچستانءِ راجی تپاکی بر پایه ده سال فعالیت حقوقی و جنبش مدنی نهایتا در تاریخ: 19 اردیبهشت 1399 ه.ش اعلام موجودیت کرد.

استراتژی: پایان دادن به استعمار و احیای دولت ملی در بلوچستان بر اساس حق تعیین سرنوشت ملتها.

حزب‌ در مسیر مبارزه برای براندازی رژیم جمهوری اسلامی و تحقق آزادی به دیالوگ و گفتگو با کلیه جریانهای سیاسی برانداز و همچنین همکاری با احزاب و سازمان های سیاسی هم سو باور دارد.

آخرین مطالب

پیام کوتاه

آرشیو